Secretary Blue Eyes

Secretary Blue Eyes is tot stand gekomen door het werk dat ik dagelijks doe: secretaressewerk. Ik voel me als secretaresse als een vis in het water en kan heel snel schakelen en leer snel en makkelijk over het bedrijf en de materie waar ik mee te maken krijg. Door op veel verschillende plaatsen te hebben gewerkt, ben ik zeer sensitief geworden voor de omgeving waarin ik mijn werkzaamheden doe en kan ik daar goed op inspelen. Zowel op bestuursniveau als bij alle andere niveaus. Wat voor klus of taak ik ook krijg, ik zet me er vol voor in!
In mijn huidige opdracht notuleer ik zowel een stuur- als projectgroep en zit ik met burgemeesters, directieleden en beleidsambtenaren aan tafel. Daarnaast regel ik de planning van de vergaderingen. Aangezien dit allemaal eens in de 5 weken is, kan ik er best nog een opdracht bij hebben! Dus aarzel niet en neem contact op via de contactpagina.