Privacybeleid

 

 

 

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Secretary Blue Eyes verwerkt van haar (potentiële) klanten.

Als u klant wordt van Secretary Blue Eyes, of om een andere reden persoonsgegevens aan Secretary Blue Eyes verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Secretary Blue Eyes adviseert u om het Privacybeleid door te lezen alvorens uw opdracht te verstrekken.

 

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de bedrijfsgevens is: Secretary Blue Eyes, Oude Heijningsedijk 31, 4794 RB Heijningen, 06-14105588, KvK  . Het bedrijf is bereikbaar via [email protected]

 

 

2. Welke gegevens verwerkt Secretary Blue Eyes en voor welk doel

2.1 In het kader van uw opdracht worden de volgende bedrijfsgegevens verwerkt: a) Bedrijfsnaam, b) vestigingsadres en eventueel postadres, c) naam contactpersoon + telefoonnummer, e-mailadres, d) bankgegevens;

2.2 Secretary Blue Eyes verwerkt de in sub 2.1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Contact over opdrachten

b) Contact over acties van Secretary Blue Eyes

c) Facturering

2.3 Uw gegevens worden tot één jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te informeren

over eventuele ontwikkelingen betreffende Secretary Blue Eyes.

 

 

3. E-mail berichtgeving (opt-out):.

Secretary Blue Eyes kan het mailadres van uw contactpersoon gebruiken om u email met informatie over activiteiten, diensten en eventuele interessante bijeenkomsten of acties te sturen. Afmelding voor

deze mailing is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar [email protected]

 

 

4. Bewaartermijnen

Secretary Blue Eyes verwerkt en bewaart uw gegevens gedurende de duur van uw opdracht en tot maximaal

een jaar na afloop van deze opdracht. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw gegevens heeft Secretary Blue Eyes passende technische en organisatorische

maatregelen getroffen, zijnde beveiliging op de gegevensdrager, een goede internetbeveiliging (AVG) en instructies aan naasten voor wat er moet gebeuren in geval van een ongeval of overlijden van de eigenaar van Secretary Blue Eyes.

 

 

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de administratie van Secretary Blue Eyes kunt u een verzoek indienen om uw gegevens in te zien,

te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Secretary Blue Eyes zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een week na ontvangst over de afhandeling informeren;

6.2 Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie;

6.3 Als u klachten hebt over de wijze waarop Secretary Blue Eyes uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u ook contact opnemen met de administratie;

6.4 Alle vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan [email protected]

 

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de mail bekend gemaakt. Secretary Blue Eyes adviseert u om dit Privacybeleid goed in uw administratie te bewaren.